Yeni SAS Araştırmasına Göre Merak, Çalışanlar İçin Giderek Önemi Artan Bir Yetkinliğe Dönüştü

Meraklı çalışanların iş hayatındaki kritik zorlukları kolaylıkla yönetebildiğini gören pek çok kuruluş, bu yetkinliği geliştirmenin ve kullanmanın peşine düştü. Dünya genelinde iki bin yöneticiyle yapılan anketin verilerini de kapsayan araştırma ilgi çekici sonuçlar sağlıyor.

 

 

Merak, yöneticiler ve liderler tarafından daha değerli bir yetkinlik olarak kabul görmeye başladı. İşe dair memnuniyeti artırmaktan daha yenilikçi ve üretken işyerleri yaratmaya kadar günümüzde kuruluşların karşılaştığı en büyük zorluklardan bazılarına çözüm üretmek için işverenler giderek artan oranda meraklı çalışanların peşine düştü. Sonuçlar dünya genelinde yaklaşık 2.000 yöneticiyle anket yapan ve geçtiğimiz yıl boyunca Linkedln'den gelen verileri analiz eden analitik lideri SAS'ın araştırması olan SAS Curiosity@Work raporunda paylaşıldı.

 

Raporda merak “yeni bilgi ve deneyimler arama ve yeni olasılıkları keşfetme dürtüsü” şeklinde tanımlanıyor ve çalışanın kuruluş içindeki rolü veya seviyesi ne olursa olsun, merakın önemi vurgulanıyor. Araştırma yöneticilerin yaklaşık dörtte üçünün (72) merakın çalışanlarda çok değerli bir özellik olduğuna inandığını, yarısından fazlasının merakın gerçek iş etkisi yarattığını (59) ve merak duygusu yüksek çalışanların daha yüksek performans gösterdiğine kesinlikle katıldığını (51) ortaya koyuyor.

 

Rapor, farklı yeteneklere yönelik artan talep karşısında merakın nasıl ivme kazandığının altını çiziyor. Linkedln verilerine göre meraka dair gönderiler, paylaşımlar ve makalelerle etkileşimde yıldan yıla 158, merakı konu alan iş ilanlarında 90 ve merakla ilgili yetkinliklerden bahsedenlerde 87 artış var.

 

Pandemi sonrası çalışma ortamında yöneticiler çalışanların moralini ve motivasyonunu yüksek tutmakta zorlanabiliyor. Yöneticilerin 60'ı bunu bir zorluk olarak görüyor. Yöneticilerin yarısından fazlası iyi çalışanları elde tutma (52), çalışanların yalnızca temel iş görevlerinin ötesine geçmesini sağlama (51) ve diğer ekipler ve departmanlarla çapraz iş birliğini sürdürme (50) konusunda zorluklarla karşı karşıya. Bununla birlikte merakla ilişkili faydaların çoğu, bu temel iş zorluklarına doğrudan çözüm getiriyor. Ankete katılan yöneticiler merakın önde gelen faydalarını daha fazla verimlilik ve üretkenlik (62), yaratıcı düşünce ve çözümlere yönelme (62), daha güçlü iş birliği ve ekip çalışması (58) ve daha fazla çalışan bağlılığı ve iş tatmini (58) olarak sıralıyor. 

 

SAS CIO'su Jay Upchurch, şunları söylüyor: "Araştırmamız, merakın artık sadece olsa iyi olur düşüncesinin ötesine geçtiği konusunda güçlü bir tablo çiziyor. Bu yetkinlik, şirketlerin kritik zorlukların üstesinden gelmesine ve inovasyonu teşvik etmesine yardımcı olan bir ihtiyaç haline geldi.”

 

Yöneticilerin çoğu, yeni çözümler geliştirirken (62), karmaşık sorunlarla uğraşırken (55) ve verileri analiz ederken (52) merakın özellikle değerli olduğu konusunda hemfikir. Bu da merakı veri iç görülerini ve entegrasyonunu beslemek için önemli bir özellik haline getiriyor. Daha meraklı olduğu düşünülen yöneticiler, işverenlerinin dijital dönüşümde önemli ölçüde daha gelişmiş olduğunu belirtiyorlar (merak konusunda yüksek puan alanların 56'sı, düşük puan alanların 29'u bu fikirde). Ayrıca işlerinde özellikle müşterilerini (58), performansı (60) ve diğer çalışanları (63) daha iyi anlamalarına yardımcı olacak daha fazla veri kaynağı kullanıyorlar.

 

Yöneticiler, işletmelerinin önümüzdeki üç yıl içinde başarılı olmak isteyen kuruluşlarının yapay zeka (63) ve veri analizi (60) alanlarında teknik uzmanlığın yanı sıra, yaratıcı düşünme ve problem çözme (59) gibi kişisel özelliklere sahip çalışanlara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ancak yöneticiler, departmanlarının başarılı olması için gerekli olan gerekli teknik becerilerin (65) ve kişisel özelliklerin (60) birleşimine sahip yeni çalışanlar bulmakta zorlandıklarını da ifade ediyor.

 

Yöneticiler merak konusunda dört gruba ayrılıyor

Rapor ankete katılan yöneticileri merak konusunda dört gruba ayırıyor:

  • Yüksek Meraklı İş Birliğine Açık Olanlar (35): Değer odaklı iş birliği ve ekip çalışması odaklı, dur durak bilmeden cevapların peşinde, merakın gelişmiş performans ve iş tatminine yol açtığına inanıyor.
  • Esnekliğe Dayalı Fikir Arayanlar (26): Zorlukları kucaklıyor ve başkalarının görüşlerine değer veriyor. Merakın belirsizlik zamanlarında esnekliğe ve uyuma yol açtığına inanıyor, ancak merakın daha fazla verimlilik ve üretkenliğe yol açtığına inanmıyor.
  • Üretkenlik Odaklı Liderler (24): Merakın verimliliğe ve üretkenliğe yardımcı olduğuna ve aynı zamanda daha güçlü iş birliği ve ekip çalışmasına yol açtığına inanmakla birlikte, kapsayıcılığı ve düşünce çeşitliliğini teşvik ettiğine inanmaya daha az eğilimli.
  • Merak Karşıtı Liderler (16): Merakın performansa herhangi bir değer kattığına inanmıyor.

 

Pek çok kuruluş, merakı harekete geçirmeme ve kullanamama nedeniyle geride kalma riskiyle karşı karşıya

İş yerinde merakın değeri giderek daha fazla anlaşılsa da meraklı çalışanların gücünden etkin bir şekilde faydalanabilecek kuruluşların açık bir rekabet avantajı elde etme konusunda hala alması gereken yol var. Bununla birlikte her yönetici, merakın özünde taşıdığı değer konusunda tutarlı bir şekilde hemfikir değil ve birçok kuruluş, günlük operasyonlarında merakı etkin bir şekilde teşvik etmede ve merak yeteneğinden yararlanmada zorlanıyor.

 

Ankete katılan yöneticilerin çoğu merakın değerli olduğuna inanırken, birçoğu bu beceriyi teşvik etme konusunda zorluklarla karşı karşıya. Yöneticilerin yarıya yakını işe başvuranlarda (47) ve kendi ekiplerinde (42) merakı belirlemek için kendilerini az donanımlı ya da donanımsız hissettiklerini itiraf ediyor. Yöneticiler bu özelliği tanımlamak için donanımlı olduklarını hissetseler bile, çoğu kişi doğal olarak bu duyguya sahip olmayan (47) çalışanlarda merakı geliştirmenin zor olduğunu ve merakla iş performansı (47) ve iş etkisi (43) arasında bağlantı kurmakta zorlandıklarını söylüyor. Bu bulgular, merakın algılanan faydalarıyla kuruluşların bu beceriyi çalışanlar arasında kullanma potansiyeli arasındaki kopukluğu da vurguluyor.

 

Bu zorlukları azaltmanın bir yolu da merak konusunda yüksek puan alan kuruluşlara ve yöneticilere bakmaktan geçiyor. Merakı benimseyen organizasyonlar ve yöneticiler şirket eğitimi ve gelişimi (79), çalışan performans incelemeleri (76), terfi (74) ve işe alım (74) kriterleri ve kurumsal misyon, vizyon ve değerler (70) dahil olmak üzere genellikle merakı kurum genelinde teşvik ediyor. Bu yöneticiler ayrıca kendi ekiplerinde bu değerli özelliği daha da teşvik etmek için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Bunlar arasında performans değerlendirmelerinde merakı ödüllendirmek (71), tutku duydukları projeleri keşfetmek için çalışma süresinin kullanılmasına izin vermek (60), bire bir koçluk veya mentörlük (59) ve merak gösteren çalışanları alenen takdir etmek (69) yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu