Piyasadan haberler

BOBET…. Şirketin 1. Pay Geri Alım Programı ve 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan 12.600.000 TL nominal değerli geri alınan payın elden çıkarılmasına (satışına) karar verilmiştir. Satışı yapılacak olan payların sermayeye oranı %3,316’dır. Bu karar doğrultusunda 07.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da Toptan Alış/Satış bildirimi kapsamında blok satış yöntemiyle 1 TL nominal değerli pay için 15 TL fiyat üzerinden yatırımcılara satışına ilişkin süreç başlatılmıştır.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Bakırköy’de 1221 Ada 239 Parsel Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’nin geçici kabulü yapılmış ve Geçici Kabul Tutanağı 06.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Avcılar’da “İstanbul Avcılar Firüzköy 1.Etap 1.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” kapsamında, 811 Ada 7 Parselde yer alan 192 adet Konuttan oluşan, toplam 192 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 06.03.2023 tarihinde alınmıştır.

EKGYO… Şirket Yönetim Kurulu’nun 27.02.2023 tarihli kararı uyarınca Kar Dağıtım Politikasında değişikliğe gitmiştir. Bahsi geçen değişiklik ile Kâr Dağıtım Politikası’nda, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının %40’ına kadar (nakit temettü) dağıtılabileceği şeklinde revize etmiştir.

TSPOR…. Yönetim Kurulu toplanarak ; Şirket Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu’nun istifasının kabulüne ve yerine Sayın Ertuğrul Doğan’ın getirilmesine ,boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Sami Karaman’ın getirilmesine, karar vermiştir.

ADEL… Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi temsilen Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile AĞAÇİŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında 31.08.2022 tarihinde sona eren Toplu İş Sözleşmesi’nin yeni dönemine ilişkin müzakereler 06.03.2023 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Düzenlenen anlaşma tutanağı gereğince; 1. Toplu İş Sözleşmesi 01.09.2022 – 31.08.2024 dönemi için geçerli olacaktır. 2. Sendika üyesi personelin brüt ücretlerine aşağıda belirtilen zamlar uygulanacaktır. 1.yıl ilk 6 ay için ücretlere %27 + 4.000 TL seyyanen zam + her kıdem yılı için saat ücretlerine 1 TL, 1.yıl ikinci 6 ay için 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere %23 oranında zam 2.yıl ilk 6 ay için 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından yayınlanacak 01.03.2023-31.08.2023 tarihleri arası tüketici fiyatları endeksi (enflasyon) artış oranı +750 TL seyyanen zam, 2.yıl ikinci 6 ay için 01.03.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, TÜİK tarafından yayınlanacak 01.09.2023- 28.02.2024 tarihleri arası tüketici fiyatları endeksindeki (enflasyon) artış oranında zam yapılacaktır.

AKSA… Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden, Bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 50.000.000- TL olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

PRKME… Şirketin daha duyurduğu üzere, bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin rödovans karşılığı işletmekte olduğu ve Konya ili, Ilgın ilçesinde bulunan kömür sahasına ilişkin ruhsatın Konya Ilgın tarafından devir alınmasına ilişkin TKİ ve Konya Ilgın arasında protokol imzalanmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki ruhsat devir süreci başlatılmıştı. Söz konusu ruhsat devir talebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuş olup, talep edilen evrakların tamamlanmasıyla devir süreci tamamlanacaktır.

THYAO… Yönetim Kurulu ana iş kolları dışında faaliyet gösteren iştiraki Vergi İade Aracılık A.Ş’de Ortaklığının sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar vermiştir.

DOAS…DGGYO… Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin toplam sermayesinin % 93,6517’sini temsil eden Doğuş Holding A.Ş.’ne ait payların Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin mutabakata varılmıştır. Bu amaçla satış ve devrin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarında gerçekleştirilmesi için başvuru yapılacaktır. Devir bedeli kısmen Şirket iç kaynaklarından, kısmen de banka finansmanı kullanılarak finanse edilecektir.

QUAGR… Üretim hatlarının ihtiyaç duyduğu arıtma tesisinin inşaatı için Söke Organize Sanayi Bölgesi ile Ön Tahsis Arsa Sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştı. Satın alınan arsa 38.417,83 m² alana sahiptir. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 ve 2023 yılları arsa tahsis bedeli üzerinden devir gerçekleşmiştir. Tahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde, kalan 9.529.192,46 TL 07.03.2023 tarihinde ödenerek tapu devri şirkete yapılmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu