O davaya katılmak istiyorlar

Doğa Derneği tarafından Danıştay 10. Dairesinde açılan davaya, Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu davaya müdahale talebinde bulundu.

Yaban hayvanları için mevzuat düzenlemesi değil,  ölüm fermanı niteliğinde olan “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Doğa Derneği tarafından Danıştay 10. Dairesinde açılan davaya, Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu davaya müdahale talebinde bulundu.

7 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle; 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.Bu değişiklik ve eklemeler:“f) İnsan yaralama ve ölümüne neden olanlar,”“e) İnsan canına veya mala zarar verenler,”“İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı ayı ve kurt gibi yaban hayvanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde men edilen avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alandan çıkartılır, bunu takiben zararlı hayvan ile ilgili prosedür tamamlanır” şeklindedir.

“YABAN HAYATI İÇİN ENDİŞE VERİCİ”

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada; “Yapılan bu değişiklik ve eklemeleri, Türkiye’nin zaten günden güne tahrip edilmekte olan yaban hayatı için endişe verici bulmaktayız. Değişikliğin lafzı dahi, bir can ve bilinç taşımakta olan yaban hayvanlarına karşı düşmanca bir tavır taşımaktadır. Her şeyden önce bu canları “zararlı” olarak tanımlamak ve bunlara karşı “yasak av usulleri” dahil bir mücadele yöntemi belirlemek gibi “türcü” bir zihniyet, her türlü canlının yaşam hakkını teminat altına alma sorumluluğuna sahip bir devlet bilinciyle uyuşmamaktadır.

“BU YANLIŞ YAKLAŞIMDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Söz konusu yönetmelik değişiklikleri bir mevzuat düzenlemesinden çok “ölüm fermanı” niteliğinde olup, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını işgal edenleri, bunları yaralayıp öldürenleri cesaretlendirecektir. Bu değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Doğa Derneği’nin açmış olduğu davaya Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak, Baromuz adına müdahale talebinde bulunduk. Temenni ve arzumuz, yaban hayatına karşı bu yanlış yaklaşımdan bir an önce dönülmesidir” ifadesine yer verdi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu