İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı

İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

Gündemin sürekli değiştiği ülkemizde işyeri hekimliğini ilgilendiren konularda belirlenen öncelikli konular ele alındı.
İlk olarak İSG Profesyonellerini yakından ilgilendiren ve özellikle işyeri hekimlerinde uygulamada sıkıntılar yaratan yeni İSG Katip uygulaması dile getirildi.

Bu konuda karşılaşılan sorunlar, yeni ne getirdiği ve neler götürdüğü konuşuldu. Sistemin tam hazır olmadan uygulamaya geçilmesi ve geçiş sürecinde yeni sistemin tam olarak anlatılmadığı ve bu konunun paydaşları olan İSG Profesyonelleri ile tam konuşulmadan aksiyon alınması sorunların en başında olduğu vurgulandı.

Bu konu ile ilgili bir basın duyurusu hazırlanması kararlaştırıldı.

İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı

Gündeme, 6331 sayılı yasanın 10. Yılı nedeniyle 11-12 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB, TDB ve TTB nin ortaklaşa düzenleyeceği sempozyum konuşularak toplantıya devam edildi.

Program gözden geçirilip kimlerin katılabileceği konuşuldu.

Sempozyumda “İşyeri Hekimleri Çalışma Koşulları ve İş Güvencesi” konusunda İTO İSİH Komisyonundan konuşmacı olacak Dr. Celal Mestçioğlu’na konusu ile ilgili katkılar açıklandı.

Her ay planlı olarak düzenlenen eğitim programımızın konuşulması ile gündeme devam edildi.

Eğitim konusunu daha organize devam ettirmek adına bir eğitim kurulu oluşturuldu. Bu kurulun ilk fırsatta toplanıp bundan sonraki eğitim konularını belirleyip bir takvime bağlaması kararlaştırıldı. Böylece işyeri hekimlerine önceden duyuruların yapılması ve katılımın daha da artmasının sağlanması düşünüldü.

Bu eğitimlerin de mümkün olduğunca yüz yüze olması kararı alındı.

Gündeme OSGB’lerle ilgili yapmayı planladığımız anket çalışmasının yapısını tartışmayla devam edildi. Bu çalışma için komisyon üyelerimizden Dr. Mustafa Sülkü’nün gerekli verileri toplayıp bir sınıflandırma yaparak ankete baz teşkil edecek kaynak oluşturmasına karar verildi. Bu bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda önce anket çalışması takiben de odak grup çalışması yapılması kararı alındı. Bir sonraki toplantımızın tarihini 13 Aralık 2022 olarak belirleyip katkı sunacak daha çok arkadaşımızı aramızda görme dileği ile toplantımızı sonlandırıldı. (Kaynak: İstanbul Tabip Odası) (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu