Dayak yiyen avukatlara destek

Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, cezaevinde olan ve sağlık sorunları yaşayan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un tahliye edilmesi için basın açıklaması yapmak isteyen Mersin Barosu üyesi avukatların kolluk kuvvetleri tarafından darp edilmesini ve haklarında soruşturma başlatılmasını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, bu hukuksuzluğun derhal sonlandırılması gerektiği, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerden hiçbir şekilde geri adım atmayacakları ifade edildi.

Mersin Adliyesi bahçesinde yapılan basın açıklamasına Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir, TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Mersin Barosu yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, Gaziantep Barosu Başkanı Av. İskender Kahraman, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nihat Eren,  Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İzol, Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü, Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar, Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik, Siirt Barosu Başkanı Av. Kenan Bilge, Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan, Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses ve Şırnak Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Nadir Şan katılarak, ÖHD Eş Genel Başkanı Av. İlknur Alcan, ÖHD Mersin Şubesi üyeleri ve avukatlar, 18 Şubat tarihinde Mersin Adliyesi bahçesinde basın açıklaması yapmak istediği sırada kolluk kuvvetlerinin saldırısına uğrayan ve haklarında soruşturma başlatılan avukatlara destek verdi.

“MÜCADELE KARARLILIĞIMIZI GÖSTERMEK İÇİN TOPLANDIK”

Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir, Bursa’da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak başladığı konuşmasında  22 avukat hakkında hukuksuzca soruşturma başlatıldığını söyleyerek, “Yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamına ve avukatlık mesleğine yönelik, özellikle son dönemlerde artarak devam eden tehdit ve saldırılara karşı sözümüzü söylemek, mücadele kararlılığımızı göstermek ve meslektaşlarımızın yalnız olmadıklarını ifade etmek amacıyla bugün burada toplanmış bulunmaktayız.

Bilindiği üzere, 18 Şubat tarihinde saat 12.30 da, Mersin Adliyesi bahçesinde basın açıklaması yapmak isteyen meslektaşlarımız hem meslek onuru, hem de insanlık onuruna yaraşmayacak bir şekilde kolluk kuvveti tarafından ağır saldırıya uğramışlardır. Meslektaşlarımız olay günü, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında basın açıklaması yapmak ve avukatlık mesleğinin de bir gereği olarak barışçıl talep ve çağrılarını dile getirmek amacıyla bir araya gelmiş ancak henüz açıklamaya dahi başlayamadan kolluğun biber gazlı ve plastik mermili saldırısına maruz kalmışlardır. Yapılan saldırı neticesinde 9 meslektaşımız yaralandığı için darp raporu almak zorunda kalmıştır.

“MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HUKUKSUZLUĞA İMZA ATMIŞTIR”

Bilindiği üzere meslektaşlarımızın bu barışçıl çağrıları, uzun süredir tutuklu olarak yargılanan ve demans hastalığı sebebiyle tahliye talebinde bulunan İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aysel Tuğluk hakkında ATK tarafından 15 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen rapora ilişkin açıklama yapmak ve dikkat çekmek isteyen ÖHD Mersin Şubesi, 18 Şubat tarihinde basın açıklaması yapmak için çağrıda bulunmuş; yapılan çağrı neticesinde de birçok meslektaşımız adliye bahçesinde toplanmış ancak açıklamaya dahi başlayamadan şiddetli bir saldırıya uğramışlardır. Baromuz tarafından 22 Şubat tarihinde Mersin Adliyesi bahçesinde yeniden basın açıklaması yapılarak, meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırı kınanmış ve Mersin Barosu olarak meslektaşlarımızın yanında olduğumuz ifade edilmiştir. Ancak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, meslektaşlarımıza yapılan saldırının üzerinden henüz sayılı günler geçmiş olmasına rağmen kabul edemeyeceğimiz bir hukuksuzluğa imza atarak, 22 meslektaşımız hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet, Görevli Memura Mukavemet ve Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Engellenmesi iddialarıyla soruşturma başlatmıştır” ifadesini kullandı.

“YARGI, BASKI VE SİNDİRME ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

Şiddetin ve baskının gün geçtikçe arttığını, temel hak ve hürriyetlerin yok sayılmaya çalışıldığı bu dönemde yargının, toplumun tüm muhalif kesimleri ve hak savunucularının üzerinde bir baskı ve sindirme aracına dönüştürülmeye çalışıldığının altını çizen Özdemir,  “Bizler bağımsız savunmanın temsilcileri olan avukatlar olarak hukuk, ahlak ve meslek onuru üzerine ant içerek cübbelerimizi giydik. Unutulmamalıdır ki avukatlar için; hak ihlallerine karşı mücadele etmek, hukukun üstünlüğünü savunmak ve hukukun üstünlüğünü ülkenin her yerinde geçerli hale getirmek, Avukatlık Kanununa göre bir haktan öte sorumluluk ve görevdir. Bizler hukuksuz soruşturmalar ve kovuşturmalara maruz kalsak dahi, meslek yeminimize bağlı kalarak, yapılan her hukuksuzluğa, mesleğimizin onuruna yakışacak şekilde karşı durmakla yükümlüyüz. Hak savunucusu avukatlar, insan haklarının, özgürlüklerin ve hukuk devletinin güvencesidir. Bilinmelidir ki savunma makamını temsil eden avukatların özgür ve etkili olmadığı bir toplumda hiç kimsenin özgürlüğü garanti altında değildir.

“KABUL ETMİYORUZ VE ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Meslektaşlarımızın en temel anayasal haklarından birini kullanmak üzere bir araya gelmelerine dahi tahammülsüz davranılarak kendilerine saldırılmasını, bu saldırının utancı henüz devam ederken bir de meslektaşlarımız hakkında soruşturma başlatılmış olmasını kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu hukuksuzluğun bugün itibari ile derhal sonlandırılmasını istiyor ve Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerden hiçbir şekilde geri adım atmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz” Şeklinde konuştu.

SAĞKAN: “ADLİYELER EN ÇOK AVUKATLARIN İŞYERİDİR”

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise Bursa’da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak başladığı konuşmasında, “Arkanızda gördüğünüz bina, bir adliye binası. Yurttaşlarımız bu binanın içerisinde hak ve hukuk arayışı içerisindeler. Şiddete uğrayan kadın, istismara uğrayan çocuk, alacağını tahsil edemeyen emekçi, işçi hepsi buradalar ve yanlarında avukatları var. Emin olun o avukatları, bu sistemin içerisinden çekip alırsanız bu binalar adalet yerine adaletsizlik üretir. Bu binalar adaleti sağlaması gerekirken, adaletsizliği bizzat yaratan içi boş taş binalara döner. Haliyle arkamızda gördüğünüz bu binanın içerisinde çalışanlar, emekçiler, hakimler, savcılar için bu binalar işyeriyse, bu binalar en çok da avukatların işyeridir. Çünkü sistemin içerisinden avukatları çıkartırsanız, o karar mekanizmasında yer alan hakimler, iddia makamında yer alan savcılar, hakim ya da savcı olamazlar, düz birer memur olmaktan ibaret kalırlar. Dolayısıyla, adaletin tesisini sağlayan savunma makamıdır. Yurttaşın yanında yer alan, yurttaşın temel hak ve özgürlüklerini koruyan savunma makamıdır. Yurttaşın derdini dert edinen, onun omuzuna dokunan avukatlardır. O sebeple burası en çok da bizim işyerimizdir.

“KOLLUK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ, TÜRKİYE’DEKİ AVUKATLARIN TEHLİKEDE OLDUĞUNUN TEK BAŞINA GÖSTERGESİDİR”

Haliyle avukatlar da, barolar da Türkiye’deki hukuk sistemini ilgilendiren Anayasal temel hak ve özgürlüklerimizi ilgilendiren her türlü konuda tüm yurttaşlarımızın hakkı olduğu gibi, kendi işyerlerinin önünde basını bilgilendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapmak en temel haklarıdır. Anayasal haklarıdır. Ama daha da önemlisi, hak olmanın dışında bu durum, avukatların ve baroların yasandan kaynaklanan görevi ve sorumluluğudur. Bu sebeple, Mersin Barosu avukatlarının gerek 24 Şubat Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde, gerekse 18 Şubat’ta yaptığı açıklamalar, hem ifade özgürlüğü kapsamında avukatların hakkıdır, hem de yasadan kaynaklanan görevleridir. 24 Şubat Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde açıklama yapmak isteyen avukatlara müdahalede bulunulması, hem de son derece sert bir müdahalede bulunulması, gerçekten Türkiye’deki avukatların tehlikede olduğunun herhalde tek başına göstergesidir.

“AVUKATLARA YÖNELİK MÜDAHALENİN BAROLAR BİRLİĞİ VE BAROLARIMIZ  TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Ancak şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye’deki avukatlar tehlikedeyse, aslında tehlikede olan yurttaşlardır. Yurttaşların başta adil yargılanma hakkı olmak üzere, temel hak ve özgürlükleridir tehlikede olan. Üzülerek ifade etmek isterim ki, her iki açıklamada da kolluğun son derece sert müdahalesi, açıkça yurttaşı savunma hakkından mahrum bırakan müdahalelerdir. Bu anlamda değerlendirdiğimizde, adliye önünde açıklama yapan avukatlara yönelik müdahalenin Barolar Birliği ve barolarımız  tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Biz hak ve özgürlükler için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın ne bir adım önünde, ne de bir adım arkasında değiliz. Tam da yanı başlarındayız. Onlarla birlikte mücadele etmeye onlarla birlikte hak ve hukuk için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

ALCAN: “SORUŞTURMA AÇILMASI GEREKEN KİŞİLER MESLEKTAŞLARIMIZ DEĞİL”

ÖHD Eş Genel Başkanı Av. İlknur Alcan ise konuşmasında, “Birlik Başkanımızın ve Baro Başkanlarımızın, şiddet gören avukatlarımıza sahip çıkmasını çok önemsiyoruz. Adliyeler bizim çalışma mekânımızdır. Daha önce adliyelerde açıklama yaptığımız gibi, bugün de yaptığımız gibi, bundan sonra da mesleğimizle ve toplumu ilgilendiren konularla ilgili açıklama yapma hakkımız var. Buradan savcılığa sesleniyorum. Soruşturma açılması gereken kişiler bizim meslektaşlarımız değil, Anayasal haklarını  kullanan meslektaşlarımıza saldırıyı yapan kolluk güçleridir. Öncelikle kolluk güçlerine soruşturma açılması gerekiyor” dedi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu