Covid – 19 Farkındalık Eğitimi düzenlendi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliğinde, “Covid-19 Farkındalık Eğitimi: Covid-19’un Cerrahi Hastalıklara Etkileri” başlıklı eğitim düzenlendi.

MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, Tıp Fakültesi Başhemşiresi Gülümser Lağap, öğretim elemanları, uzman hemşireler ve öğrenciler katıldı. Açış konuşmasında söz alan Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş, Covid-19 döneminde birçok planlı cerrahi girişimin ertelendiğini ancak ilerleyen süreçlerde pandeminin seyriyle paralel olarak cerrahi girişimlerin tekrar başladığını ifade etti. Dünyada ve ülkemizde acil ameliyat sayılarında bir değişiklik yaşanmadığını, sadece elektif ameliyatlarda bir düşüş olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş, pandemi sürecinde rutin tarama ve kontrollerde de farklılıklar ortaya çıktığını, örneğin kanser taramalarında bir azalma olduğunu ve buna bağlı olarak da hastaneye başvuru sayılarında bir azalma yaşandığını söyledi. Covid-19’un Cerrahi Poliklinik Hastalarına Etkileri başlıklı sunumunda konuşan Uzman Hemşire Serap Randa, polikliniklerde hasta kabulü, muayene sırasında preoperatif hazırlık ve postoperatif bakım, pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı. Covid-19’un bulaşma riskinin yüksek olması, fiziksel sağlığa olumsuz etkileri ve ölümcül seyredebilmesi nedeniyle, anksiyete ve stres yaşayanların ciddi bir şekilde arttığını ifade eden Uzman Hemşire Serap Randa, cerrahi polikliniklerde bulaşı önlemek ve bakım yükünü azaltmak için; hasta kabulünden, muayene evresine kadarki süreçlerde çeşitli önlemlerin alındığını ve andemi döneminde sağlık bakım ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan rehberlere, araştırmalara ve bilgi paylaşımlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

PANDEMİ YÖNETİM SÜRECİ ALINAN ÖNLEMLERLE DAHA KOLAYLAŞTI

Covid-19’un Cerrahi Hastalarına Etkisi sunumunda söz alan Uzman Hemşire Dilara Soydan, planlı cerrahiye kabul aşaması ve süreci, pandemide dünyada neler oluyor, klinik işleyiş nasıl ilerliyor gibi konu başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi. Pandemi döneminde bütün hastanelerde elektif cerrahilerin iptal edildiğini ifade eden Uzman Hemşire Dilara Soydan, pandemiden kaynaklı cerrahi hastalarının enfekte olma korkusu yaşadığını ve cerrahi ameliyat konusunda endişeleri olan hastaların daha da kaygılandıklarını ifade etti. Literatürde yer alan çalışmalardan da söz eden Uzman Hemşire Dilara Soydan, pandemide kadınların erkeklere nazaran daha fazla korku yaşadığını, yatarak tedavi olan hastaların ise anksiyete ve depresyon düzeylerinin arttığını söyledi. Ameliyathanelerde alınan Covid-19 önlemleri ve işleyiş prosedürlerinde, ameliyat ekiplerinin hazırlıklarında, hasta transfer süreçlerinde, ameliyat sırasında ve anestezi uygulamalarında Covid-19’a göre yapılan düzenlemelerden bahseden MEÜ Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Semra Ünlü de, 2 yıla yakın bir süredir devam eden Covid-19 pandemisi yönetiminin alınan önlemler ve verilen eğitimlerle daha da kolaylaştığını ifade etti. Konferansta son olarak söz alan Cerrahi Yoğun Bakım-1 Sorumlu Hemşiresi Havva Doğan, Covid-19 pandemisi döneminde yoğum bakımların fiziki koşullarının düzenlenmesinden yoğun bakımdaki hastaların bakımına, malzemelerin temininden iş gücü planlamasına kadarki tüm süreçleri katılımcılara aktardı. Yoğun bakım ünitelerinin, kritik durumlarda olan hastalara sağladığı destekler nedeniyle sağlık hizmeti içinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Havva Doğan, pandemi döneminde yoğun bakım ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük değişiklerin olmadığını ve cerrahi hastaların enfeksiyon oranlarında da herhangi bir artışın yaşanmadığını ifade ederek sözlerini noktaladı. Etkinlik, sunumlarından ötürü Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu ve MEÜ Hastanesi Başhemşiresi Gülümser Lağap’ın konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim edilmesiyle birlikte sona erdi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu