Meigder olağan genel kurul ilanı yapıldı

Mersin İnternet Gazeteciler Derneği Olağan genel kurulu için toplandı ve genel kurul için tarih belirlendi.

MERSİN İNTERNET GAZETECİLERİ DERNEĞİ (MEİGDER)

MERSİN İNTERNET GAZATECİLERİ DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURU İLAN

Yönetim kurulumuzun almış olduğu 09/Nisan/2021 tarih ve 6 sayılı karara istinaden İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/Nisan/2021 günü saat : 15/00 ’da Kepirli Mahallesi Kepirli Sokak 1/1 adresindeki dernek merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 04 /Haziran/2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile yapılacaktır üyelerimize duyurulur. 11.04.2021

Geçici Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1-Açılış, yoklama ve Başkanlık Divanının seçilmesi.
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3-Divana, kongre tutanaklarını imzalamaları için imza yetkisinin verilmesi.
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, gelir gider tablosu, sunumu ve Müzakeresi ve ibrası.
5-Yeni Dönem Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6- Derneğimiz, kurulacak bir federasyona kurucu üye olması veya kurulmuş bir Federasyona üye olması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Söz konusu olacak Federasyonlara üst kurul delegesi 3 üyenin isminin belirlenmesi için yeni oluşacak yönetim kurulu listesine eklenmesi.
7- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin ve Federasyon üst kurul delegelerinin Seçimi.
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu