Bu kavga bitmez!

Gültak: '1 değil, 2 değil, 3 değil… Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’in, Meclis toplantılarında bizlere karşı adeta bir alışkanlık haline getirdiği bu tutumu kabul etmemiz asla mümkün değildir.'

Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclisinde Başkan Seçer’le aralarında geçen tartışmalarını basın dünyasına taşıdı. Gülktak’ın Basın açıklaması aynen şöyle:
“Sizlerin de tanık olduğu üzere; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dün gerçekleşen Meclis toplantısında, halkımızın gözleri önünde bir kez daha sözümüz kesildi. Yetmedi, yapmak istediğim açıklama ile ilgili yasa ve yönetmeliğe dair görselleri çekmek isteyen basın mensupları da açıkça engellendi.

Sizlerin de tanık olduğu üzere; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dün gerçekleşen Meclis toplantısında, halkımızın gözleri önünde bir kez daha sözümüz kesildi. Yetmedi, yapmak istediğim açıklama ile ilgili yasa ve yönetmeliğe dair görselleri çekmek isteyen basın mensupları da açıkça engellendi.

1 değil, 2 değil, 3 değil… Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’in, Meclis toplantılarında bizlere karşı adeta bir alışkanlık haline getirdiği bu tutumu kabul etmemiz asla mümkün değildir.

Oysa ben o toplantıda; hiçbir hakkı olmamasına rağmen, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Barış Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi nedeniyle başlayan yıkımla ortaya çıkan inşaat ve hafriyat atıklarının nakliyesi için talep ettiği ücrete ilişkin Mersin kamuoyunu bilgilendirmek istedim.

Fakat daha önce de yapıldığı üzere, yine sözümüz kesildi, Meclisi takip eden basın mensuplarına müdahale edildi ve toplantıya uzun bir süre ara verildi. Büyükşehir Meclis toplantılarında söz alarak ilçemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntı ve taleplerini iletiyoruz. Şahsi sorunlarımızı anlatmıyoruz…

Değerli Basın Mensupları… Dün, Büyükşehir Meclis toplantısında da dile getirdiğim üzere; Barış Mahallesi’nde hayata geçen yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarını belediye olarak biz gerçekleştiriyoruz.

Yine bu yıkımla ortaya çıkan yıkıntı atıkları ve hafriyatın mahalleden çıkarılması için gereken ihaleyi de biz yaptık. Bu nakliye karşılığında yüklenici firmaya verilecek ücreti de kamyon başına 0.01 (kuruş) olarak belirledik.

Fakat Büyükşehir Belediyesi, bu işe hiçbir dahli olmamasına rağmen haksız şekilde nakliye ücreti talep etmektedir. Biz, Büyükşehir Belediyesi’nden nakliye için kamyon istemedik. Yıkıntı atıklarını dökmek için yer de talep etmedik. Peki, buna rağmen hiçbir yasa ve yönetmelikte de olmayan bu ücret neden isteniyor?

Anlaşılıyor ki burada amaç; büyük mücadeleler sonucu Mersin’de ilk kez bizim dönemimizde başlamasını sağladığımız ve adeta devrim niteliği taşıyan yerinde kentsel dönüşüm projesini engellemek, halkımızın huzurlu geleceği için başlattığımız hizmet ve çalışmalarımızı sekteye uğratmaktır.

Büyükşehir Çevre Koruma Daire Başkanlığı, İmar AŞ yetkilileri ve Büyükşehir zabıtaları proje alanına gelerek çalışmalara engel olmak istemiştir. Önce, ‘yıkım için izin aldınız mı?’ diye sormuşlar; sonra da ‘Bu molozları taşıyamazsınız’ demişlerdir. ‘Neden?’ diye sorulduğunda da ‘Bize nakliye ücreti ödeyeceksiniz’ yanıtını vermişlerdir.

Bunun üzerine, makul bir ücret ödeyelim dedik ve 200 bin lira bütçe ayırdık. İki belediye başkan yardımcımı da İmar AŞ’ye toplantı için yollayıp 200 bin lira teklif ettik. Fakat bu teklifimiz de ısrarla reddedildi.

Zira bu kez, ‘yıkıntı alanından çıkan her bir kamyon başına ücret vereceksiniz’ denildi. Bu engelleme üzerine önce Çevre Şehircilik Bakanlığı, ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüştük. Dikkatinize sunmak isterim ki görüşmelerimiz sonunda Büyükşehir’in lisanslı atık deposu olmadığını da öğrendik.

Tabi bu görüşmelerimiz neticesinde İl Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldık. Nitekim yönetmelikte de belirtildiği üzere; ‘Altyapıya kullanmak şartı ile inşaat yıkıntı atıklarını ve hafriyatı taşıyabilirsiniz’ denildi.

Kıymetli Basın Mensuplarımız… Biz, Büyükşehir Belediyesi’nden, Barış Mahallesi’ni kapsayan kentsel dönüşüm projesindeki yıkımla ortaya çıkan atıkları taşımak için 1 tane bile kamyon veya kepçe istemedik. Bu atıkları dökmek-depolamak için yer tahsisi talebinde de bulunmadık.

Bu atıkları, belediyemiz tarafından Akdeniz’de ilk kez kuracağımız sıcak ve soğuk asfalt üretim tesislerinin zemin altyapısında kullanmak üzere Kürkçü Mahallemizde, yine bize ait bir alana taşıyoruz. Böylelikle tonlarca inşaat atığını geri dönüştürüyor, çevresel kirlilik yaratmıyoruz. Peki; her şey bu kadar açık ve gün gibi ortada iken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, neden bizden ücret talep etmektedir?

Büyükşehir tarafından önümüze çıkarılan engeller nedeniyle günlerdir tonlarca moloz ve atığı mahalleden taşıyamıyoruz. Bunun üzerine biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir yazı daha yazdık ve oradan da gerekli izinleri aldık. Kıymetli basın emekçileri… Şu önemli ayrıntıya da dikkatinizi çekmek isterim;

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’da, kentsel dönüşüm projeleri için yapılan yıkımla ortaya çıkan atıklar için; belediyelerin harç, vergi ve ücret talep edemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin, bu ücretlerin hiçbirini istemek gibi bir hakkı da yetkisi de yoktur. Bunu ben değil, yasalar ve ilgili yönetmelikler söylüyor.

Farz edelim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, istediği bu ödemeyi yaptık. Nihayetinde bu maliyet yaklaşık 1 milyon lirayı bulacak. Bizler de bu maliyeti TOKİ’den talep etmek zorunda kalacağız. TOKİ de ortaya çıkan bu yeni maliyeti Barış Mahallesi sakinlerine yansıtacak.

Sonuçta hem kamu zararı oluşacak, hem de kentsel dönüşüm projesine katılan hak sahibi vatandaşlarımızın ödeyeceği farklar artacak.

Biz; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e kimi zaman yaptığımız çağrılarda, ‘Diğer merkez ilçelerimize nazaran 25 yıl geriden gelen, yıllarca her alanda ihmal edilip kaderine terk edilen Akdeniz’e pozitif ayrımcılık yapın’ derken, asla bunu kast etmemiştik. Fakat sanırım birileri bu çağrımızı yanlış anladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, dünkü Meclis toplantısında da sözlerimi manipüle etmek, yalan-yanlış bilgilerle önümü kesmek istedi. Evet, belki o salonda bunu bir ölçüde yaptı.

Ama şu an burada sözümü kesemez. Müteahhitlerin iş takibini yaptığım iftirasını ve algısını yaratamaz. Dün engellendiğimiz ve iftiraya maruz kaldığımız konuda, resmi belge ve bilgileri, şimdi burada basın mensuplarına teslim ediyorum.

Basın ve kamuoyunun huzurunda şimdi bir kez daha soruyorum;

1- MBB’nin lisanslı depolama alanı var mı yok mu?

2-Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3’üncü ve 4’üncü çevre yolundaki bazı dere yataklarına ve lisanslı olmayan yerlere dolgu maddesi döküyor mu dökmüyor mu?

Oysa ben o toplantıda; hiçbir hakkı olmamasına rağmen, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Barış Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi nedeniyle başlayan yıkımla ortaya çıkan inşaat ve hafriyat atıklarının nakliyesi için talep ettiği ücrete ilişkin Mersin kamuoyunu bilgilendirmek istedim.

Fakat daha önce de yapıldığı üzere, yine sözümüz kesildi, Meclisi takip eden basın mensuplarına müdahale edildi ve toplantıya uzun bir süre ara verildi. Büyükşehir Meclis toplantılarında söz alarak ilçemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntı ve taleplerini iletiyoruz. Şahsi sorunlarımızı anlatmıyoruz…

Değerli Basın Mensupları… Dün, Büyükşehir Meclis toplantısında da dile getirdiğim üzere; Barış Mahallesi’nde hayata geçen yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarını belediye olarak biz gerçekleştiriyoruz.

Yine bu yıkımla ortaya çıkan yıkıntı atıkları ve hafriyatın mahalleden çıkarılması için gereken ihaleyi de biz yaptık. Bu nakliye karşılığında yüklenici firmaya verilecek ücreti de kamyon başına 0.01 (kuruş) olarak belirledik.

Fakat Büyükşehir Belediyesi, bu işe hiçbir dahli olmamasına rağmen haksız şekilde nakliye ücreti talep etmektedir. Biz, Büyükşehir Belediyesi’nden nakliye için kamyon istemedik. Yıkıntı atıklarını dökmek için yer de talep etmedik. Peki, buna rağmen hiçbir yasa ve yönetmelikte de olmayan bu ücret neden isteniyor?

Anlaşılıyor ki burada amaç; büyük mücadeleler sonucu Mersin’de ilk kez bizim dönemimizde başlamasını sağladığımız ve adeta devrim niteliği taşıyan yerinde kentsel dönüşüm projesini engellemek, halkımızın huzurlu geleceği için başlattığımız hizmet ve çalışmalarımızı sekteye uğratmaktır.

Büyükşehir Çevre Koruma Daire Başkanlığı, İmar AŞ yetkilileri ve Büyükşehir zabıtaları proje alanına gelerek çalışmalara engel olmak istemiştir. Önce, ‘yıkım için izin aldınız mı?’ diye sormuşlar; sonra da ‘Bu molozları taşıyamazsınız’ demişlerdir. ‘Neden?’ diye sorulduğunda da ‘Bize nakliye ücreti ödeyeceksiniz’ yanıtını vermişlerdir.

Bunun üzerine, makul bir ücret ödeyelim dedik ve 200 bin lira bütçe ayırdık. İki belediye başkan yardımcımı da İmar AŞ’ye toplantı için yollayıp 200 bin lira teklif ettik. Fakat bu teklifimiz de ısrarla reddedildi.

Zira bu kez, ‘yıkıntı alanından çıkan her bir kamyon başına ücret vereceksiniz’ denildi. Bu engelleme üzerine önce Çevre Şehircilik Bakanlığı, ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüştük. Dikkatinize sunmak isterim ki görüşmelerimiz sonunda Büyükşehir’in lisanslı atık deposu olmadığını da öğrendik.

Tabi bu görüşmelerimiz neticesinde İl Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldık. Nitekim yönetmelikte de belirtildiği üzere; ‘Altyapıya kullanmak şartı ile inşaat yıkıntı atıklarını ve hafriyatı taşıyabilirsiniz’ denildi.

Kıymetli Basın Mensuplarımız… Biz, Büyükşehir Belediyesi’nden, Barış Mahallesi’ni kapsayan kentsel dönüşüm projesindeki yıkımla ortaya çıkan atıkları taşımak için 1 tane bile kamyon veya kepçe istemedik. Bu atıkları dökmek-depolamak için yer tahsisi talebinde de bulunmadık.

Bu atıkları, belediyemiz tarafından Akdeniz’de ilk kez kuracağımız sıcak ve soğuk asfalt üretim tesislerinin zemin altyapısında kullanmak üzere Kürkçü Mahallemizde, yine bize ait bir alana taşıyoruz. Böylelikle tonlarca inşaat atığını geri dönüştürüyor, çevresel kirlilik yaratmıyoruz. Peki; her şey bu kadar açık ve gün gibi ortada iken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, neden bizden ücret talep etmektedir?

Büyükşehir tarafından önümüze çıkarılan engeller nedeniyle günlerdir tonlarca moloz ve atığı mahalleden taşıyamıyoruz. Bunun üzerine biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir yazı daha yazdık ve oradan da gerekli izinleri aldık. Kıymetli basın emekçileri… Şu önemli ayrıntıya da dikkatinizi çekmek isterim;

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’da, kentsel dönüşüm projeleri için yapılan yıkımla ortaya çıkan atıklar için; belediyelerin harç, vergi ve ücret talep edemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin, bu ücretlerin hiçbirini istemek gibi bir hakkı da yetkisi de yoktur. Bunu ben değil, yasalar ve ilgili yönetmelikler söylüyor.

Farz edelim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, istediği bu ödemeyi yaptık. Nihayetinde bu maliyet yaklaşık 1 milyon lirayı bulacak. Bizler de bu maliyeti TOKİ’den talep etmek zorunda kalacağız. TOKİ de ortaya çıkan bu yeni maliyeti Barış Mahallesi sakinlerine yansıtacak.

Sonuçta hem kamu zararı oluşacak, hem de kentsel dönüşüm projesine katılan hak sahibi vatandaşlarımızın ödeyeceği farklar artacak.

Biz; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e kimi zaman yaptığımız çağrılarda, ‘Diğer merkez ilçelerimize nazaran 25 yıl geriden gelen, yıllarca her alanda ihmal edilip kaderine terk edilen Akdeniz’e pozitif ayrımcılık yapın’ derken, asla bunu kast etmemiştik. Fakat sanırım birileri bu çağrımızı yanlış anladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, dünkü Meclis toplantısında da sözlerimi manipüle etmek, yalan-yanlış bilgilerle önümü kesmek istedi. Evet, belki o salonda bunu bir ölçüde yaptı.

Ama şu an burada sözümü kesemez. Müteahhitlerin iş takibini yaptığım iftirasını ve algısını yaratamaz. Dün engellendiğimiz ve iftiraya maruz kaldığımız konuda, resmi belge ve bilgileri, şimdi burada basın mensuplarına teslim ediyorum.

Basın ve kamuoyunun huzurunda şimdi bir kez daha soruyorum;

1- MBB’nin lisanslı depolama alanı var mı yok mu?

2-Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3’üncü ve 4’üncü çevre yolundaki bazı dere yataklarına ve lisanslı olmayan yerlere dolgu maddesi döküyor mu dökmüyor mu?

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu