Başkan Tarhan’ ‘Sevkiyatçılar Sitesi olarak bilinen yerde, icra yolu ile tahliyenin bizimle bağlantısı yoktur’

Başkan Tarhan’ın duyurusu aynen şöyle: “Bir süredir Mersin kamuoyunda Mezitli Küçük Sanayi Sitesi doğusunda yer alan, Sevkiyatçılar Sitesi olarak bilinen yerde, icra yolu ile sürdürülen tahliye işlemleri ile ilgili durum tartışılmakta birtakım yanlış değerlendirmeler ve yorumlar yapılmaktadır. Söz konusu tahliye işlemlerinde taraf olmamasına rağmen Mezitli Belediyesini sorumlu göstermeye çalışan değerlendirme ve yorumlar karşısında bir açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Sevkiyatçılar sitesinin yer aldığı parsel ilk olarak mülga Mezitli Belediyesi Encümeninin 09.07.1987 tarih ve 533 sayılı kararı ile tesis edilen, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.inci madde imar uygulaması işlemi sonucu 12 Ada, 1 Parsel olarak 11748 metrekarelik yüzölçümü ile tapuda tescil edilmiştir. İmar uygulama işlemi sonucu oluşan bu parselde ilk tescil edildiği tarih itibari ile Mezitli Belediyesinin herhangi bir hissesi bulunmamaktadır. Daha sonra sevkiyatçılar sitesinin tesis edileceği söz konusu parselin tamamı özel şahıs mülkiyetine konu kadastro parsellerinin malikleri adına hisselendirilerek oluşturulmuştur.

Daha sonra Mezitli Belediye Encümeninin 11.09.2003 tarih ve 268 sayılı kararı ile aynı bölgede tesis edilen işlem ile o dönem yürürlükte bulunan imar planında Depolama Alanı olarak ayrılmış olan 12 Ada, 1 Parsel ile Küçük Sanayi Sitesi olarak işaretli 11 Ada 1 Parsel kapsamında imar uygulama işlemi yenilenmiş, bu gün Sevkiyatçılar Sitesi olarak bilinen taşınmaz tapuda 12 Ada, 2 Parsel adıyla yeniden tescil edilmiştir. Bu uygulama sonucunda 11748 metrekare büyüklüğünde değişiklik olmadan yeniden tescil edilen 12 Ada 2 Parselde de Mezitli Belediyesi adına herhangi bir hisse bulunmamaktadır. Tescil edilen parselin tamamı farklı şahısların özel mülkiyetinde hisseli olarak tescil edilmiştir.

Güncel tapu kayıtları incelendiğinde de halen söz konusu parsel üzerinde Mezitli Belediyesinin herhangi bir hakkının (hissesinin) bulunmadığı görülecektir. İlk tescil tarihinden itibaren parselin mülkiyet hakları ile ilgili tesis edilen ve Mezitli Belediyesinin ilgisi ve sorumluluğu bulunmayan intikal, satış, devir işlemleri yanı sıra yine Mezitli Belediyesinin değil arsa sahiplerinin taraf olduğu davalar sonucunda malik ve hisse değişiklerinin oluştuğu, halen parsel üzerinde 81 farklı hissedarın ortak olduğu tapu kayıtlarında görülecektir. Bu işlemler sonucunda sürekli mülkiyet dönüşümü yaşayan parselin güncel tapu kayıtları incelendiğinde halen; Kazım Gürbüz isimli şahsın 7.138,11 metrekare, eski Kuyuluk Belediye Başkanı Abdurrahman Terzili adına 2.634,25 metrekare hissesinin bulunduğu, bunun dışında 1.975,64 metrekarelik hissenin 79 ayrı şahıs mülkiyetinde bulunduğu sabittir.

Bu kapsamda; kamuoyunda tartışılmakta olan icra yolu ile başlatılan tahliye işlemlerinin arsa malik ya da malikleri ile sevkiyat sitesinde yer alan işletme sahipleri arasında görülmekte olan hukuk süreçlerinin sonucu olduğu, konu ile ilgili bugünün Mezitli Belediyesinin taraf olmadığı ve herhangi bir işleminin bulunmadığı anlaşılmalıdır.

Konu ile ilgili kamuoyunda söz konusu taşınmazın Belediyemiz tarafından kamulaştırılması, parselde kiracı konumundaki esnafa yeni bir yer bulununcaya kadar bu alanın tahsis edilmesi yönünde değerlendirme ve yorumlar da yapılmaktadır. Yürürlükte bulunan imar planlarında tamamı ticari kullanıma ayrılmış olan ve yine tamamı özel mülkiyete konu olan bir taşınmazın, kamu kaynakları kullanılarak kamulaştırılması, bu yolla elde edilen bir yerin bazı şahıs ve işletmelere tahsis edilmesi mevzuat kapsamında mümkün olmayıp, hiçbir şekilde ortak kamu yararı barındırmamaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.”

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu