Antmen; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığına 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi. Kanun teklifi kamuda çalışan ama avukat olmamasına rağmen avukatlık ücreti alan memurlar yerine bu ödeneklerin sadece avukatlara verilmesini öngörüyor.

Teklifinde 2011 yılında çıkarılan 659 sayılı KHK’nın 10 yıldır TBMM gündemine getirilmemesini eleştiren Antmen “659 Sayılı KHK’nin 14.madesi ile ‘Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre hükmedilmesi gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir’ denilmektedir. 10 yıldır avukat olmayan idare temsilcilerine avukatlık ücreti takdir edilmesi hukuksuzluktur” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinde 659 ayılı KHK’nın 28023 sayılı Resmi Gazete’de 2.11.2011 tarihinde yayımlanmış olup, aradan 10 yıl geçmesine rağmen TBMM’de görüşülmeyerek Komisyonda bekletilmekte olduğunu belirten CHP’li Antmen “Bu KHK ile Avukat olmayan İdare görevlilerine ‘avukatlık ücreti’ takdir edilmeye başlanmıştır. Halbuki 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinde de hükme bağlandığı üzere avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder. Yani Avukatlık ücreti sadece avukatla temsil edilen işlerde ve avukata verilmek üzere takdir ve tayin olunur. Avukatlık ücreti sadece Avukat sıfatını taşıyanların emek ve mesaisi için takdir edilen bir ücret olup, Avukat olmayanlar lehine avukatlık ücreti ödenmesi Avukatlık Mesleği İlkelerine ve hukukun temel ilkelerine uygun değildir” dedi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu