76 Baro: “Elektrik Tarifesinde Yapılan Düzenleme Anayasaya Aykırı”

Mersin Barosu ile birlikte 76 Baro yaptığı ortak yazılı açıklamasında, elektrik tarifesinde yapılan düzenlemenin Anayasa'nın 2. 10. ve 167. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesine açıkça aykırı olduğuna, kademeli tarifenin hakkaniyet ve adalet ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekerek, tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Açıklamada, “Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır" denildi.

76 BARO, ELEKTRİK ZAMLARINA KARŞI HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Mersin Barosu ile birlikte 76 Baro yaptığı ortak yazılı açıklamasında, elektrik tarifesinde yapılan düzenlemenin Anayasa’nın 2. 10. ve 167. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırı olduğuna, kademeli tarifenin hakkaniyet ve adalet ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekerek, tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Açıklamada, “Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır” denildi.

Elektrik zamlarına karşı ortak açıklama yapan 76 baro, enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olmasının temel bir insan hakkı olduğu gibi, enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılmasının sosyal devletin en temel görevi olduğunu vurgulayarak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“HESAPLAMALAR HİÇBİR BİLİMSEL VERİ VE ANALİZ İÇERMEKSİZİN HAZIRLANMIŞTIR”

“31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararlarıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( EÜAŞ) tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji satış tarifesinde değişiklik yapılmış olup, tüketim bedellerine fahiş oranda zam yapılmıştır.

Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2. 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır. Anayasa’nın 2. maddesine göre: ” Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Anayasa’nın 10. maddesine göre: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 07/05/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”

Anayasa’nın 167. maddesine göre: “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”

AİHS’nin 14. maddesine göre: “Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.”

EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında ” mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.

“ENERJİNİN ULAŞILABİLİR VE İNSANİ YAŞAM KOŞULLARINDA ÖDENEBİLİR OLMASI TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR”

4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda, bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup, bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi, enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da sosyal devletin en temel görevidir.

Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.

Biz Barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ortak metne imza atan barolar:

 1. Adana Barosu
  2. Adıyaman Barosu
  3. Afyonkarahisar Barosu
  4. Ağrı Barosu
  5. Aksaray Barosu
  6. Amasya Barosu
  7. Ankara Barosu
  8. Antalya Barosu
  9. Ardahan Barosu
  10. Artvin Barosu
  11. Aydın Barosu
  12. Balıkesir Barosu
  13. Bartın Barosu
  14. Batman Barosu
  15. Bayburt Barosu
  16. Bilecik Barosu
  17. Bingöl Barosu
  18. Bitlis Barosu
  19. Bolu Barosu
  20. Burdur Barosu
  21. Bursa Barosu
  22. Çanakkale Barosu
  23. Çankırı Barosu
  24. Çorum Barosu
  25. Denizli Barosu
  26. Diyarbakır Barosu
  27. Düzce Barosu
  28. Edirne Barosu
  29. Elazığ Barosu
  30. Erzincan Barosu
  31. Erzurum Barosu
  32. Eskişehir Barosu
  33. Gaziantep Barosu
  34. Giresun Barosu
  35. Hakkari Barosu
  36. Hatay Barosu
  37. Iğdır Barosu
  38. Isparta Barosu
  39. İstanbul Barosu
  40. İzmir Barosu
  41. Kahramanmaraş Barosu
  42. Kars Barosu
  43. Kastamonu Barosu
  44. Kayseri Barosu
  45. Kırıkkale Barosu
  46. Kırklareli Barosu
  47. Kırşehir Barosu
  48. Kilis Barosu
  49. Kocaeli Barosu
  50. Konya Barosu
  51. Kütahya Barosu
  52. Malatya Barosu
  53. Manisa Barosu
  54. Mardin Barosu
  55. Mersin Barosu
  56. Muğla Barosu
  57. Muş Barosu
  58. Nevşehir Barosu
  59. Niğde Barosu
  60. Ordu Barosu
  61. Sakarya Barosu
  62. Samsun Barosu
  63. Siirt Barosu
  64. Sinop Barosu
  65. Sivas Barosu
  66. Şanlıurfa Barosu
  67. Şırnak Barosu
  68. Tekirdağ Barosu
  69. Tokat Barosu
  70. Tunceli Barosu
  71. Trabzon Barosu
  72. Uşak Barosu
  73. Van Barosu
  74. Yalova Barosu
  75. Yozgat Barosu
  76. Zonguldak Barosu

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu